„Wdzięczni za wolność ojczyzny w 100. rocznicę Jej odzyskania” – taki napis widnieje na poświęconej 7 października tablicy pamiątkowej, umieszczonej przy kościele parafialnym w Chwałowicach.  Uroczystego odsłonięcia tablicy, osadzonej na głazie zwieńczonym zabytkowym krzyżem, dokonał Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem Jan Pyrkosz wraz z Radną Rady Powiatu Stalowowolskiego - panią Leokadią Gugałą i sołtysem wsi Chwałowice – panem Adamem Majewskim.

Uroczystość rozpoczęła msza święta odprawiona przez ks. proboszcza Jana Jasiewicza. W kościele zgromadzili się nie tylko mieszkańcy Chwałowic, ale również przedstawiciele władz samorządowych i zaproszeni goście. W imieniu gospodarzy głos zabrała Pani Wioletta Maślach – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach, której uczniowie uświetnili wydarzenie swoimi występami. Młodzież przygotowała montaż słowno – muzyczny inspirowany 100. rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Ogromne wrażenie na zgromadzonych wywarła pantomima przedstawiająca wydarzenia z historii naszego kraju, zaprezentowana do poruszającej muzyki Jarosława Chojnackiego. Program artystyczny zwieńczył występ tancerzy Dziecięco – Młodzieżowego Zespołu Tanecznego „Sanowiślaczki”, którzy pokazali układ choreograficzny z flagami oraz tańce narodowe.

Stworzenie w Chwałowicach miejsca pamięci historycznej było odpowiedzią na zaproszenie wójta Jana Pyrkosza, który na rok przed rozpoczęciem obchodów stulecia niepodległości, przedstawił propozycję uczczenia radosnej rocznicy poprzez budowę pomników – dowodów pamięci mieszkańców gminy o bohaterskiej walce Polaków o niepodległość.