Print
Category: Aktualności
Hits: 2408

W piątek oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny 2017/2018. Był to bardzo intensywny rok pracy i nauki, przebiegający pod znakiem nowej reformy oświaty, ale udało się go zakończyć z licznymi sukcesami sportowymi, artystycznymi, przedmiotowymi i egzaminacyjnymi. Nasi uczniowie w minionym roku szkolnym wielokrotnie stali na podium konkursów i zawodów na szczeblu powiatowym, a nawet wojewódzkim i międzywojewódzkim, ukoronowaniem pracy stał się wysoki wynik egzaminu gimnazjalnego uczniów klasy III. 

Piątkowa uroczystość zakończenia roku szkolnego podzielona była na dwie części - oficjalną z rozdaniem dyplomów i nagród oraz część artystyczną - pożegnanie klasy III przez młodszych kolegów oraz pożegnalny program artystyczny absolwentów 2018. 

W części oficjalnej Pani dyrektor Wioletta Maślach podziękowała wszystkim za wspólną pracę w minionym roku szkolnym. Wyróżnieni zostali rodzice, którzy zdecydowali się na działanie w radach oddziałowych oraz Radzie Rodziców, a także Przyjaciele Szkoły, wspomagający naszą placówkę w sposób finansowy lub poprzez ścisłą współpracę. W dalszej części wręczone zostały świadectwa z wyróżnieniem dla uczniów klas IV - VII oraz II i III gimnazjum oraz statuetki dla uczniów, którzy osiągnęli najwyższą średnią ocen w swoich klasach. Nagrodzono również ucznia, który jako jedyny w szkole nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej. 

W związku z bardzo wysokimi wynikami z egzaminu gimnazjalnego uczniom, którzy osiągnęli wynik wyższy niż 80% z przynajmniej jednej części egzaminu wręczone zostały dyplomy.  Takich uczniów było aż dziesięcioro, dwie uczennice osiągnęły średni wynik wyższy niż 80% z wszystkich części egzaminu i odebrały z rąk Pani dyrektor pamiątkowe statuetki. 

Kończąca edukację w naszym gimnazjum klasa III zostanie zapamiętana jako klasa aktywna i działająca na wielu polach. Pośród absolwentów znaleźli się laureaci konkursów przedmiotowych z historii, licznych zawodów sportowych, wielu konkursów artystycznych (plastycznych, tanecznych) oraz wolontariusze biorący udział w wielu akcjach zbiórki żywności oraz działający na rzecz lokalnej społeczności. W związku ze swoją aktywnością oraz wynikami w nauce wszyscy uczniowie odchodzącej klasy otrzymali nagrody książkowe. 

Część artystyczną rozpoczął program klasy II gimnazjum, która żegnała zaprzyjaźnioną IIIg. Młodsi koledzy zaprosili absolwentów do "Misiowego Przedszkola", w którym musieli oni wykazać się wieloma umiejętnościami. Za swoje popisy nagrodzeni zostali spersonalizowanymi śliniaczkami oraz lizaczkami i dyplomami "przedszkolaków". 
W dalszej części uczniowie klasy V, akompaniując sobie tekturowymi kubeczkami, wykonali piosenkę, której tekst został napisany specjalnie na tę okazję. Na zakończenie obejrzeliśmy skecz "Ewolucja ucznia" oraz układ taneczny w wykonaniu absolwentów. 

Z uśmiechami na twarzach zakończyliśmy bogaty w liczne wydarzenia i projekty rok szkolny. Teraz odpoczywamy i zbieramy siły na kolejny ciekawy rok. 
Wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom życzymy wspaniałych, bezpiecznych wakacji, a absolwentom wielu sukcesów na dalszym etapie edukacji.