Od 17 maja do 30 maja 2021 r. uczniowie klas IV- VIII będą realizować naukę w systemie hybrydowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zajęcia w szkole może mieć nie więcej niż 50 % uczniów klas IV- VIII oraz co najmniej 50 % uczniów klas IV - VIII - zdalnie.

W związku z powyższym przedstawiam harmonogram prowadzenia zajęć  w klasach IV-VIII w formie stacjonarnej (w szkole) od 17 maja do 30 maja 2021 r.:

Poniedziałek

17.05

Wtorek

18.05

Środa

19.05

Czwartek

20.05

Piątek

21.05

IV i VIII

V, VI, VII

IV i VIII

 V, VI, VII

IV i VIII

 

Poniedziałek

24.05

Wtorek

25.05

Środa

26.05

Czwartek

27.05

Piątek

28.05

IV i VIII

egzamin ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty

V, VI, VII

 

Klasy nie wymienione w harmonogramie w danym dniu realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość (zdalnie).

Wyjątkiem są dni przeznaczone na egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Oddział Przedszkolny i klasy I – III nadal realizują zajęcia w trybie stacjonarnym.

Od 17 maja zajęcia w poszczególnych klasach będą odbywały się w wyznaczonych na początku roku szkolnego salach lekcyjnych.