Kolejne kroki powrotu uczniów do stacjonarnej nauki:

  1. Od 4 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.:
  • do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III
  • klasy IV – VIII realizują zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (zdalnie) 
  1. Od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.:
  • klasy I – III realizują zajęcia w szkole
  • klasy IV – VIII uczą się w systemie hybrydowym ( nie więcej niż 50 % uczniów realizuje zajęcia w szkole i co najmniej 50 % uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość) 
  1. Od 31 maja 2021 r. :
  • klasy I – III realizują zajęcia w szkole
  • klasy IV – VIII realizują zajęcia w szkole

 Szczegółowy harmonogram zajęć w systemie hybrydowym dla klas IV - VIII będzie podany w terminie późniejszym.