Informuję, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  do 18 kwietnia br. zostały przedłużone wszystkie obowiązujące zasady ograniczonego funkcjonowania szkół i placówek oświatowych.  

W związku z powyższym wszystkie zajęcia w Oddziale Przedszkolnym i we wszystkich klasach Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach prowadzone będą zdalnie do 18 kwietnia 2021 r.

Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi w Chwałowicach również pracuje zdalnie do 18 kwietnia br.