WPŁATA NA KOMITET RODZICIELSKI: 

1 i 2 dziecko z rodziny – 25 

3 dziecko z rodziny – 10 

4 i kolejne dziecko z rodziny - zwolnione 

 

PŁATNE PRZEZ RODZICA DO 31.05.2021 

 

WPŁATA NA KONTO RADY RODZICÓW 

62 9439 1017 2001 0000 0185 0001 

 

(w tytule wpłaty proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę)