Print
Category: Aktualności
Hits: 534

W 2014r. polski sejm uchwalił ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka. Data, która została wybrana - 20 listopada - nie była przypadkowa, bo 25 lat wcześniej, właśnie tego dnia Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych przyjęło niezwykle ważny dokument - Konwencję o prawach dziecka. Warto wiedzieć, że to właśnie Polska była pomysłodawcą tego dokumentu. Jeszcze bardziej warto znać prawa dziecka, bo dzieci są najważniejsze.