Początkiem grudnia minionego roku miało miejsce niezwykle ważne dla całej społeczności szkolnej wydarzenie. Nasza szkolna rodzina powiększyła się za sprawą misyjnego dzieła, jakim jest Adopcja Serca. Zyskaliśmy dwoje uczniów - Tatianę i Wagnera, którzy choć mieszkają tysiące kilometrów od nas, stali się nam niezwykle bliscy. 

Ideą programu Adopcji Serca jest pomoc misjom wyrażająca się w duchowej i materialnej opiece nad najuboższymi dziećmi i młodzieżą z krajów misyjnych. W ramach tej formy pomocy darczyńcy niejako adoptują dzieci, przekazując ofiary pieniężne na pokrycie kosztów związanych z życiem i kształceniem tych konkretnych dzieci przez pewien czas. Roczny koszt takiej adopcji to zaledwie 720zł (60zł miesięcznie) - niewielka suma, która dla dziecka z kraju misyjnego może oznaczać otwarcie drzwi do lepszego świata. 

Uczniowie naszej szkoły co miesiąc ofiarowują symboliczną złotówkę i w ten sposób umożliwiają Tatianie i Wagnerowi korzystanie z edukacji, która dla tych dzieci jest szansą na nowe, lepsze życie. 

Tatiana i Wagner mieszkają na Wyspach Zielonego Przylądka, w wiosce Rincao na wyspie Santiago. Oboje pochodzą z wielodzietnych rodzin, są ochrzczenia i chcą się uczyć. Tatiana ma obecnie 12 lat, a Wagner 15 lat. Ogromną dumą napawa nas fakt, że dzięki nam mogą spełnić swoje marzenia. 

Nasza Adopcja Serca jest możliwa dzięki ogromnej pracy Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera z Krosna, które od lat sprawują posługę na Wyspach Zielonego Przylądka oraz wsparciu ks. Daniela Korycińskiego, który pokierował nas na odpowiednią misyjną drogę. 

Z całego serca zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do rozważenia możliwości dokonania Adopcji Serca, by podobnie jak my włączyć się w misyjne dzieło i zmienić trudne życie chociażby jednego dziecka. Szczegółowych informacji o Adopcji Serca udziela Zgromadzenie Sióstr Misjonarek św. Piotra Klawera w Krośnie.

Piękne podziękowania za koordynowanie zbiórki pieniędzy kierujemy do pani Marzeny Oskroby. 

Poniżej zamieszczamy zdjęcia Tatiany i Wagnera, które otrzymaliśmy od Sióstr Misjonarek oraz zdjęcia i informacje na temat Wysp Zielonego Przylądka i wioski, w której mieszkają nasi afrykańscy przyjaciele.

 Tatiana Gomes Borges 

Wagner Gomes Pereira

Wioska Rincao

Informacje o Wyspach Zielonego Przylądka