Nasze gimnazjalistki - Wiktoria Bierut i Anna Dudek, osiągnęły dziś wspaniały sukces, zwyciężając w IV Powiatowym Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej organizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Stalowej Woli. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło dziewięć drużyn z terenu całego powiatu stalowowolskiego. Uczestnicy rywalizowali w dwóch etapach, z których pierwszy obejmował rozpoznawanie fotografii osób i miejsc związanych z historią II wojny światowej w naszym regionie. Druga część obejmowała rozległy test (zadania otwarte i zamknięte) bazujący na literaturze na temat rotmistrza Witolda Pileckiego, Żołnierzy Wyklętych, historii AK w Polsce i w regionie oraz historii działań partyzanckich w naszej okolicy.

Po zakończonej rywalizacji, młodzież i jej opiekunowie mieli okazje wysłuchać prelekcji zaproszonych gości. O działalności stalowowolskiego Kedywu opowiadali przedstawiciele Fundacji Kedyw i tworzonego Muzeum Kierownictwa Dywersji Armii Krajowej w Stalowej Woli - panowie Marek Wróblewski i Mariusz Szeferski. Uzupełnieniem ich wykładu były przyniesione dokumenty, które zostały znalezione przez pasjonatów w wykupionym budynku dawnej siedziby Kedywu. Historią Sybiraków inspirował pan Zbigniew Paszkiewicz - Przewodniczący Koła Związku Sybiraków w Stalowej Woli. Głos zabierał również pan Zbigniew Markut - Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Obwodu Nisko - Stalowa Wola, który wyraził podziw dla uczniów za włożoną w przygotowania pracę oraz opowiedział o postaciach z regionalnej historii, których nazwiska nie mogą zostać zapomniane. 

Jesteśmy dumni z sukcesu naszych uczennic oraz poziomu ich wiedzy historycznej, która znacznie wykracza poza podstawę programową nauczania historii w gimnazjum.