W tym roku szkolnym na ostatni dzień zajęć przyszło nam czekać wyjątkowo krótko. Nietypowo, bo w środę, a nie w piątek uroczyście zakończyliśmy mijający rok szkolny. Wyjątkowych okoliczności było zdecydowanie więcej, bo po kilkunastu latach funkcjonowania Publicznego Gimnazjum żegnaliśmy ostatni rocznik gimnazjalistów oraz po raz pierwszy od kilkunastu lat żegnaliśmy również absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej - pierwszy rocznik nowej reformy oświaty. Obie klasy absolwentów od września rozpoczną swoją przygodę w nowych szkołach - ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. 

Uroczystości związane z zakończeniem roku szkolnego rozpoczęły się już o 8 rano mszą świętą, po której społeczność szkolna - uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły spotkali się w sali gimnastycznej, gdzie głos zabrała pani dyrektor Wioletta Maślach. Oficjalną część uroczystości rozpoczęła od powitania zaproszonych gości - pani Joanny Dudzińskiej - Inspektora ds Oświaty Gminy Radomyśl nad Sanem oraz księdza Jana Jasiewicza oraz od podsumowania mijającego roku nauki, który okazał się bardzo pracowity i owocny w wydarzenia ważne dla szkolnej społeczności i edukacyjne sukcesy.  

Wzruszającym przeżyciem było dla wszystkich zebranych pożegnanie nauczycielek odchodzących na emeryturę i kończących pracę w naszej szkole - pani Janiny Sarwy - nauczyciela geografii, biologii i przyrody oraz pani Zofii Moskal - nauczycielki chemii, plastyki, techniki i informatyki. Obie panie przepracowały na stanowisku nauczyciela ponad 30 lat, ucząc i wychowując kolejne pokolenia młodych ludzi. Za ich pracę, wieloletnie zaangażowanie w życie szkoły i profesjonalizm jesteśmy bardzo wdzięczni. Wyrazem tych uczuć były podziękowania pani dyrektor i spontaniczne "Sto lat!" odśpiewane przez wszystkich uczestników uroczystości. 

W kolejnej części spotkania uwaga zebranych została przeniesiona na uczniów, którzy w tym roku szkolnym pracowali najwytrwalej i wykorzystując swoje talenty i intelekt, osiągnęli najwyższe wyniki edukacyjne. Swoje świadectwa wyróżnione biało-czerwonymi paskami odebrało aż 28 uczniów naszej niewielkiej szkoły.

Pani dyrektor wręczyła także statuetki uczniom z najwyższą średnią i osiągnięciami w każdej z klas:

Kornelia Szeliga - klasa IV

Daria Wianecka - klasa V

Justyna Laba - klasa VI

Oliwia Smolarek - klasa VI

Hubert Wolak - klasa VII

Gabriela Sajda - klasa VIII

Eliza Mazur - klasa III gimnazjum

Tytuł Primus Inter Pares - Pierwszego Wśród Równych otrzymała Oliwia Smolarek .

Nagrodzone zostały także uczennice, które w mijającym roku szkolnym nie opuściły ani jednego dnia zajęć - Natalia Hołody - uczennica klasy III PSP oraz dwie szóstoklasistki - Karolina Bartochowska i Małgorzata Tryka.

Uczniowie najstarszych klas odebrali z rąk pani dyrektor oraz wychowawczyni dyplomy absolwentów oraz świadectwa ukończenia szkoły. Absolwenci, którzy w ciągu ostatniego roku szkolnego wyróżniali się wiedzą, talentem lub zaangażowaniem otrzymali ponadto nagrody książkowe. 

Ważnymi wydarzeniami w życiu ósmoklasistów i gimnazjalistów były kwietniowe egzaminy, których wyniki, decydujące o przyjęciu ich do wymarzonych szkół średnich, odebrali zaledwie na cztery dni przed zakończeniem roku. Statuetkami Victorów nagrodzone zostały uczennice, które z wszystkich części egzaminu uzyskały łącznie wynik powyżej 80%. Były to dwie Julie - Julia Smolarek z klasy ósmej oraz Julia Idec z klasy trzeciej gimnazjum. Ponadto pamiątkowe dyplomy odebrały osoby, które z poszczególnych części egzaminu uzyskały bardzo wysokie wyniki. 
W egzaminie gimnazjalnym:

  • z języka polskiego - Emilia Rybak, Eliza Mazur i Wiktoria Rostecka
  • z historii i wiedzy o społeczeństwie - Kacper Oskroba i Piotr Zbiżek
  • z matematyki - Julia Idec
  • z języka angielskiego - Julia Idec
  • z języka niemieckiego - Emilia Rybak

W egzaminie ósmoklasisty

  • języka polskiego - Julia Smolarek, Zuzanna Czarnecka i Gabriela Sajda
  • z matematyki - Julia Smolarek
  • z języka angielskiego - Julia Smolarek

Następnie wręczone zostały dyplomy na wyróżnienia w ogólnopolskim konkursie Zuch i Albus, które uzyskali Norbert Kamiński z klasy II PSP (język polski) oraz Julia Idec z klasy III gimnazjum (matematyka). 
Pani Ewa Kozłowska - opiekunka Dziecięco - Młodzieżowego Zespołu Tanecznego "Sanowiślaczki" dyplomami podziękowała najstarszym uczniom za niemal 10 lat ich pracy w zespole.

Ostatnim punktem oficjalnej części pożegnania było przemówienie odczytane wspólnie przez reprezentantki obu kończących edukację w naszej szkole klas, w którym dziewczęta dziękowały pani dyrektor, wychowawczyniom, nauczycielom, pracownikom szkoły, rodzicom i młodszym kolegom za ich wkład w to, kim nasi absolwenci teraz są. 

Część artystyczną zakończenia roku zapoczątkowali siódmoklasiści, którzy w humorystyczny sposób pożegnali swoich starszych kolegów i wręczyli im prezenty - zestawy geometryczne, które w ciągu wielu lat edukacji okazały się najbardziej pożądanym przez "starszaków" przedmiotem szkolnym. 

Gimnazjaliści i ósmoklasiści przygotowali natomiast krótkie skecze, w których zaprezentowali proces tworzenia ucznia, szkolną skalę ocen i odczytali nagany zapisane w uczniowskiej księdze uwag. Jednak największe zainteresowanie wzbudził skecz wykonany przez chłopców z III gimnazjum, którzy zaprezentowali się w roli kabareciarzy chyba pierwszy raz, a szkoda, bo ich występ wywołał salwy śmiechu. Tym akcentem zakończyliśmy uroczystość, uczniowie udali się ze swoimi wychowawcami do klas, a chwilę później zaczęli już oddychać wakacyjnym powietrzem.