Print
Category: Aktualności
Hits: 1166

6 lutego, jeszcze podczas trwania ferii zimowych, obchodziliśmy Dzień bezpiecznego internetu. Z tego powodu pani pedagog Anna Burda zainicjowała w szkole działania profilaktyczne i wychowawcze dotyczące bezpieczeństwa dzieci w internecie. Przygotowano gazetkę ścienną propagującą właściwe zachowania w sieci, a na godzinach z wychowawcą przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące niebezpiecznych treści, na które natknąć mogą się uczniowie podczas swobodnego przebywania w przestrzeni internetowej. Klasy gimnazjalne rozmawiały o pornografii i jej szkodliwym wpływie na postrzeganie uczuć, emocji i otaczającego świata. Przeprowadzone lekcje oparte zostały na materiałach przygotowanych przez Fundację "Dajemy dzieciom siłę", która wspiera działania związane z bezpieczeństwem dzieci w internecie. 

Podsumowaniem działań prowadzonych w klasach były przygotowane plakaty. Klasa II gimnazjum stworzyła dwa, których tematyka dotyczyła zagadnień poruszanych w dyskusji podczas zajęć, czyli kwestia miłości, jako uczucia wielowymiarowego, które nie może być sprowadzane jedynie do sfery cielesnej oraz kwestia unikania w internecie treści nieprzeznaczonych dla młodego odbiorcy, w tym treści pornograficznych.