Z nieukrywaną radością i satysfakcją pragniemy poinformować, że nasza szkoła znalazła się pośród placówek zakwalifikowanych do realizacji rządowego programu "Aktywna tablica"!

Program ten skierowany jest do szkół, które chcą wzbogacić bazę szkoły o narzędzia TIK (technologia informacyjno-komunikacyjna). W ramach programu otrzymamy dotację w kwocie 17 500zł na zakup monitorów interaktywnych. Kwota przyznanej dotacji rządowej wynosi 14 000zł, 3 500zł jako wkład własny przyznaje organ prowadzący szkołę - Gmina Radomyśl nad Sanem.

Program, o którym mowa realizowany jest od 2017 roku, ale do tej pory nie mogły z niego skorzystać szkoły, które nie posiadają szybkiego łącza internetowego (minimum 30 Mb/s). Cieszymy się więc tym bardziej, że w ostatnim roku działania tego rządowego programu zapis ten został złagodzony i do złożenia wniosku dopuszczono również szkoły, które zadeklarowały, że do końca 2019r. zapewnią działanie łącza o wymaganej prędkości.

Przygotowany przez szkołę projekt zakłada zakupienie w ramach dotacji trzech monitorów interaktywnych firmy Promethean o przekątnej ekranu 65 cali, gwarantujących jakość obrazu 4K z systemem operacyjnym Android. Te nowoczesne urządzenia wzbogacą w znaczny sposób wyposażenie szkoły i pozwolą nauczycielom na większą swobodę w wykorzystaniu TIK na zajęciach lekcyjnych.

Warunki uczestnictwa w programie zakładają, że w szkole powołany zostanie zespół do spraw TIK, który koordynował będzie działania prowadzone przez wszystkich nauczycieli, prowadził szkolenia i lekcje otwarte publikował stworzone scenariusze lekcji z TIK oraz opisy dobrych praktyk. 

Nowy sprzęt powita uczniów w szkole wraz z nowym rokiem szkolnym.