Tak oto tworzy się i uaktywnia nowa wersja strony internetowej naszej szkoły. Poprzednia z powodów technicznych musiała zostać zamknięta.