Od wielu już lat uczniowie naszej szkoły biorą udział w kolejnych edycjach Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Bezpiecznie na wsi" organizowanego przez  Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Tegoroczna,  jedenasta edycja, przebiegająca pod hasłem "Bezpiecznie na wsi mamy - od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy" cieszyła się niemałym powodzeniem wśród uczniów powiatu stalowowolskiego. Aż 125 dzieci przygotowało prace plastyczne i wzięło udział w konkursie. Wśród nich również uczniowie naszej szkoły. 

Jury konkursowemu przypadło niełatwe zadanie wyboru zwycięskich prac. Bardzo cieszymy się, że wśród nich znalazła się praca naszego pierwszoklasisty - Emila Burdy, która zajęła III miejsce w konkursie na szczeblu powiatowym i uzyskała wyróżnienie w konkursie ogólnopolskim. 

Emilowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów! Uczniów naszej szkoły zachęcamy do aktywności i podejmowania konkursowych wyzwań w nowym roku szkolnym. 

Zdjęcia pochodzą z artykułu zamieszczonego na stronach portalu StaloweMiasto.pl

https://stalowemiasto.pl/artykuly/artykuly.php?mode=pokaz&id=51565

 

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty uczniowie będą mogli odebrać

w sekretariacie szkoły 9 lipca 2021 r. (piątek), w godzinach od 10.00 do 14.00

Uroczyste zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 odbędzie się 25 czerwca 2021 r. w następującym porządku:

godz. 8:45 - zbiórka przed szkołą

godz. 8:50 - przemarsz do kościoła parafialnego

godz. 9:00 - Msza Święta 

godz. 10:00 - uroczysta akademia (sala gimnastyczna)

godz. 10:40 - spotkania z wychowawcami klas

 

Od 31 maja 2021 r. uczniowie wszystkich klas wracają do nauki stacjonarnej. Zajęcia będą odbywały się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa.

18 maja 2021 roku minęła 101. rocznica urodzin naszego Patrona - św. Jana Pawła II.

Karol Wojtyła urodził się w Wadowicach. Był bardzo zdolnym człowiekiem. Znał ponad 10 języków obcych. Z wielkim zapałem realizował swoje pasje - grał w piłkę nożną, jeździł na nartach, przemierzał górskie szlaki, występował w teatrze oraz pisał poezję.

Uczniowie naszej szkoły, wzorem Patrona, również rozwijają swoje zainteresowania, czego dowodem są ich sukcesy.

W tym roku szkolnym rocznica urodzin wielkiego Polaka była okazją do zaprezentowania możliwości plastycznych oraz wzbogacenia wiedzy o Ojcu Świętym.

Do V Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II cz. Znam mojego Patrona przystąpiło 30 uczniów. Rywalizowali oni w trzech kategoriach wiekowych: uczniowie „0” - II wykonywali pracę plastyczną na temat: Modlitwa do św. Jana Pawła II , a uczniowie klas III - V oraz klas VI - VIII wypełniali test wiedzy na temat życia Karola Wojtyły oraz pontyfikatu Jana Pawła II.

Poniżej prezentujemy wyniki.

Konkurs plastyczny

I miejsce:

Alicja Gąsiorowska (klasa „0”)

Aleksandra Maślach (klasa I)

Szymon Ryba (klasa I)

II miejsce:

Tobiasz Czech (klasa II)

Filip Ziobrowski (klasa „0”)

Sebastian Dyl (klasa „0”)

III miejsce:

Cezary Rybak (klasa II)

Marcelina Dyl (klasa II)

Wyróżnienia:

Antonina Szkutnik (klasa II), Gabriela Polit (klasa II), Lena Rudy (klasa II), Wiktoria Kamińska (klasa II), Emil Burda (klasa I), Piotr Hajduk (klasa II), Franciszek Wolak (klasa „0”) , Michał Sowa (klasa II), Wiktoria Kozińska (klasa „0”), Lena Bąk (klasa „0”).

Konkurs wiedzy dla klas III - V

I miejsce - Mikołaj Sałek

II miejsce - Dawid Mauer

III miejsce - Aleksandra Kozioł

Konkurs wiedzy dla klas VI - VIII

I miejsce (ex aequo) - Oliwia Smolarek, Kornelia Szeliga

II miejsce - Zofia Kozłowska

III miejsce - Bartłomiej Kaczmarzyk

Gratulujemy wszystkim uczniom, przede wszystkim tym nagrodzonym.

 

 

Od 17 maja do 30 maja 2021 r. uczniowie klas IV- VIII będą realizować naukę w systemie hybrydowym.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w zawiązku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  zajęcia w szkole może mieć nie więcej niż 50 % uczniów klas IV- VIII oraz co najmniej 50 % uczniów klas IV - VIII - zdalnie.

W związku z powyższym przedstawiam harmonogram prowadzenia zajęć  w klasach IV-VIII w formie stacjonarnej (w szkole) od 17 maja do 30 maja 2021 r.:

Poniedziałek

17.05

Wtorek

18.05

Środa

19.05

Czwartek

20.05

Piątek

21.05

IV i VIII

V, VI, VII

IV i VIII

 V, VI, VII

IV i VIII

 

Poniedziałek

24.05

Wtorek

25.05

Środa

26.05

Czwartek

27.05

Piątek

28.05

IV i VIII

egzamin ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty

egzamin ósmoklasisty

V, VI, VII

 

Klasy nie wymienione w harmonogramie w danym dniu realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik na odległość (zdalnie).

Wyjątkiem są dni przeznaczone na egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

Oddział Przedszkolny i klasy I – III nadal realizują zajęcia w trybie stacjonarnym.

Od 17 maja zajęcia w poszczególnych klasach będą odbywały się w wyznaczonych na początku roku szkolnego salach lekcyjnych.

Na podstawie art. 108a ust. 6 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.) informuję, że z dniem 22 maja 2021 r. na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach zostanie wprowadzony monitoring.         

Infrastruktura placówki, która będzie objęta monitoringiem wizyjnym to:

 1. wejście główne do szkoły,
 2. wejście nr 2 do szkoły,
 3. plac przed wejściem głównym,
 4. dziedziniec szkolny,
 5. plac zabaw,
 6. parking przed szkołą,
 7. wyjście ewakuacyjne z sali gimnastycznej,
 8. boisko sportowe Orlik.

 

Kolejne kroki powrotu uczniów do stacjonarnej nauki:

 1. Od 4 maja 2021 r. do 14 maja 2021 r.:
 • do szkoły wracają wszystkie dzieci z klas I-III
 • klasy IV – VIII realizują zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (zdalnie) 
 1. Od 17 maja 2021 r. do 28 maja 2021 r.:
 • klasy I – III realizują zajęcia w szkole
 • klasy IV – VIII uczą się w systemie hybrydowym ( nie więcej niż 50 % uczniów realizuje zajęcia w szkole i co najmniej 50 % uczniów realizuje zajęcia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość) 
 1. Od 31 maja 2021 r. :
 • klasy I – III realizują zajęcia w szkole
 • klasy IV – VIII realizują zajęcia w szkole

 Szczegółowy harmonogram zajęć w systemie hybrydowym dla klas IV - VIII będzie podany w terminie późniejszym.