"Tempus fugit" mawiali Rzymianie, a my nie możemy im nie przyznać racji, bo ten rok szkolny minął nam wyjątkowo szybko. Czas jednak wcale nam nie uciekł, wykorzystaliśmy go w stu procentach na naukę, wychowanie, budowanie relacji oraz rozwijanie pasji i talentów. To był zdecydowanie bardzo aktywny, intensywny i ciekawy rok szkolny.

Tradycyjnie pierwszym punktem programu uroczystości zakończenia roku szkolnego była msza święta z udziałem pocztu sztandarowego. Po niej uczniowie, nauczyciele i rodzice zgromadzili się w sali gimnastycznej. 

Część oficjalną uroczystości poprowadziła pani dyrektor Wioletta Maślach. W krótkim przemówieniu podsumowała miniony rok szkolny, wyrażając zadowolenie z jego efektów. Następnie podziękowała uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom szkoły za cały rok wytężonej pracy oraz przyjaciołom szkoły za współpracę, życzliwość i ofiarność. 

Wśród wspomnianych przyjaciół szkoły znaleźli się: Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem - pan Jan Pyrkosz, Radna Powiatu Stalowowolskiego - pani Leokadia Gugała, księża - Tadeusz Kopacz i Jan Jasiewicz, członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Chwałowicach, zarząd Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach, sponsorzy: Marta i Mateusz Kozłowscy, Agata i Damian Kamińscy, Anna i Andrzej Górniakowi oraz rodzice, a wśród nich Piotr Rybak, Piotr Ryba i Karol Dyl. Szczególne podziękowania pani dyrektor przekazała pani Katarzynie Polit, która w roku szkolnym 2022/2023 pełniła funkcję Przewodniczącej Rady Rodziców i wykazywała się dużym zaangażowaniem, pomysłowością i pracowitością. Wszyscy przyjaciele szkoły zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami. 

W kolejnej części uroczystości p. dyrektor wraz z wychowawcami wręczyła świadectwa z wyróżnieniem uczniom klas IV-VIII. W tym roku było ich aż dwadzieścioro czworo. Najwięcej wyróżnień otrzymali uczniowie klasy VI (10) oraz klasy IV (8). 

Pamiątkowe statuetki przyznano uczniom, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w każdej klasie. Byli to: Wiktoria Kamińska, Hanna Martowicz, Hanna Dudek, Dominika Dyl, Filip Gabrysiak, Kacper Rybak, Kornelia Szeliga i Jan Kuśmierz. Tytuł "Primus Inter Pares" przypadł w tym roku czwartoklasistce - Wiktorii Kamińskiej. Statuetkami wyróżniono również Milenę Maj, Kornelię Szeligę i Miłosza Polita, którzy przez ostatnie lata pełnili wzorową służbę w poczcie sztandarowym naszej szkoły. Dyplom uznania za wzorową frekwencję odebrał natomiast Dawid Mauer, który w tym roku szkolnym nie opuścił żadnej godziny lekcyjnej. 

Pani dyrektor nagrodziła również pamiątkowymi dyplomami uczniów, którzy są aktywni w szkole i poza nią, działając na rzecz lokalnej społeczności i rozwijając swoje pasje i zainteresowania na zajęciach dodatkowych. Wyróżniono w ten sposób 31 uczniów z klas I - VIII. Każdy z nich prócz dyplomu otrzymał również długopis z nazwą szkoły i hasłem "Uczeń na medal". 

Pan Konrad Fietko wręczył dyplomy uczestnikom Szkolnego Klubu Sportowego, a pani dyrektor przekazała uczniom nagrody i wyróżnienia z konkursów na wysokim szczeblu, które zostały w ostatnim czasie przesłane do szkoły. 
Hanna Martowicz i Filip Gabrysiak otrzymali dyplomy Mistrzów Polski w Konkursie Wielka Liga Czytelników, a ich młodsi koledzy - Izabela Tworek, Wiktoria Kozińska i Adrian Ziobrowski, dyplomy I Wicemistrzów Polski. Julia Czubacka z klasy I odebrała z rąk p. dyrektor nagrodę z konkursu plastycznego organizowanego przez Komendę Powiatową Policji w Stalowej Woli, a Filip Gabrysiak odebrał gratulacje Starosty Powiatowego za udział w plebiscycie dla uczniów "Najzdolniejsza młodzież Podkarpacia". 

Kolejną częścią uroczystości było pożegnanie ósmoklasistów przygotowane przez klasę siódmą. Każdy absolwent otrzymał pamiątkowy medal i drobny upominek oraz usłyszał żartobliwy opis, z którego mógł dowiedzieć się, jak zostanie zapamiętany przez młodszych kolegów. Następnie ósmoklasiści odebrali z rąk pani dyrektor świadectwa i dyplomy ukończenia szkoły oraz nagrody książkowe. 

Na zakończenie przyszedł czas na przygotowaną przez absolwentów część artystyczną. W kilku krótkich skeczach ósmoklasiści opowiedzieli najśmieszniejsze historie z ich szkolnego życia, a następnie w pięknych słowach przemówienia pożegnali się ze szkołą. Nie zapomnieli o zasadzeniu pamiątkowego drzewa. Ostatnim punktem uroczystości było spotkanie z wychowawcami, podczas którego wręczone zostały pozostałe świadectwa, wyróżnienia i upominki.  

Przed uczniami dwa miesiące odpoczynku. Serdecznie życzymy im, by był to aktywnie spędzony czas, pełen przygód, spotkań z przyjaciółmi i kreatywnych zabaw. 
Bezpiecznych i pięknych wakacji!

Do zobaczenia we wrześniu!

 

W dniach 12-13 czerwca 2023 roku 44 uczniów klas IV – VIII uczestniczyło w dwudniowej wycieczce turystyczno-krajoznawczej do Ojcowskiego Parku Narodowego oraz do stolicy Małopolski - Krakowa.  

Eksplorację terenów Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej rozpoczęliśmy od zwiedzania Muzeum Ojcowskiego Parku Narodowego. Na początku obejrzeliśmy dwa filmy – pierwszy poświęcony tworzeniu doliny Prądnika od czasu górnej jury po czasy współczesne, drugi poświęcony Ojcowskiemu Parkowi Narodowemu. Następnie mogliśmy podziwiać ekspozycję przyrodniczą, m. in.: liczne eksponaty geologiczne i paleontologiczne, rekonstrukcję jaskini, makietę parku narodowego wraz z sąsiednimi terenami oraz dioramę ukazującą różne środowiska roślin i zwierząt. Pod opieką pani przewodnik, pokonując szlak Łokietka, dotarliśmy na szczyt Chełmowej Góry, a tam do Jaskini Łokietka, gdzie zwiedziliśmy wnętrze groty i wysłuchaliśmy informacji o legendarnym schronieniu króla Polski.  Ostatnim punktem był ogromny twór skalny zwany Bramą Krakowską.  Z tego miejsca wszyscy mogliśmy zobaczyć skałę Rękawicę znajdującą się u wejścia do Groty Ciemnej i wysłuchać pięknej legendy o ocaleniu miejscowej ludności broniącej się przed Tatarami. Po dość intensywnym wysiłku nastąpiła pora relaksu. Udaliśmy się do miejsca zakwaterowania. Po krótkim poobiednim odpoczynku przeszliśmy do zamku w Pieskowej Skale, a następnie mogliśmy poleniuchować na łące tuż obok Maczugi Herkulesa. Dzień zakończyliśmy wspólnym grillem oraz zabawami na świeżym powietrzu.  

Poranek kolejnego dnia rozpoczął się dość wcześnie. Już o godzinie 9.00 jechaliśmy do Krakowa. U podnóża Wawelu czekała na nas pani przewodnik, która w bardzo profesjonalny sposób oprowadziła nas po najciekawszych i najpiękniejszych atrakcjach Krakowa, dodatkowo opowiadając niezwykłe historie o tym mieście. Będąc na Wawelu mogliśmy podziwiać wnętrze Katedry Wawelskiej m.in.: Dzwon Zygmunta, Groby Królewskie, Kryptę Wieszczów, Kaplicę Zygmuntowską, a następnie podziwiać eksponaty zgromadzone w Muzeum Katedralnym. Mogliśmy zachwycić się przepięknym renesansowym dziedzińcem arkadowym Zamku Królewskiego, a nawet przejść krużgankami pierwszego piętra. Po opuszczeniu Wawelu, wszyscy skierowaliśmy się w stronę Smoczej Jamy. Kręte schody, prowadzące przez dawny szyb studni zamkowej, doprowadziły nas pod rzeźbę Smoka Wawelskiego. Stamtąd udaliśmy się poznawać kolejne atrakcje Krakowa: Planty, Barbakan, mury obronne, Teatr im. Juliusza Słowackiego. Przygoda w Krakowie zakończyła się na Rynku Głównym, gdzie jeszcze mogliśmy podziwiać ołtarz Wita Stwosza w Kościele Mariackim oraz dzieła znakomitych polskich malarzy w Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku. Po dokonaniu zakupów w Sukiennicach wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

To był niezapomniany czas dla uczniów, którzy mogli nie tylko zobaczyć ważne i ciekawe miejsca w Polsce, ale przede wszystkim integrować się, budować właściwe relacje rówieśnicze i promować zdrowy styl życia wolny od nałogów i uzależnień. 

Naszą wycieczkę zasiliły środki finansowe w wysokości 7278 złotych. Kwotę 3278 złotych otrzymaliśmy z Urzędu Gminy Radomyśl nad Sanem z Funduszu prof. Kuczmana, którego celem jest dofinansowanie wycieczek szkolnych mających w programie zwiedzanie Wawelu. Kwotę 4000 złotych uzyskaliśmy ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Radomyśl nad Sanem. 

Za wszelką pomoc bardzo serdecznie dziękujemy. 

 

 

 

 

Każda okazja do nauki jest dobra, a tych nie brakowało nawet na kilka dni przed końcem roku szkolnego. W piątek, 16 czerwca nasi uczniowie skorzystali z zaproszenia do Publicznej Szkoły Podstawowej w Antoniowie , dokąd swoją mobilną ekspozycję przywieźli pracownicy Naukobusa Centrum Nauki Kopernik z Warszawy. 

Uczniowie klas I-VI w małych grupach zwiedzali przygotowaną wystawę, która jak na Centrum Nauki Kopernik przystało, była oddana do wolnego dostępu, co oznacza, że każdy zwiedzający mógł nie tylko zobaczyć naukowe eksponaty, ale ich dotknąć i na własnej skórze przetestować. Powszechnie przecież wiadomo, że nie ma lepszego sposobu na naukę niż samodzielne działanie. 

Na wystawie każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Niektórych zafascynowała fizyka, innych eksponaty biologiczne. Uczniowie chętnie mierzyli się z testem szybkości reakcji oraz testem pamięci. Wielu skorzystało ze stanowiska z układankami logicznymi oraz próbowało zrozumieć istotę krzywej Gaussa. Niejednego pokonała prosta, dziecięca układanka z kształtami, której ułożenie w specjalnych goglach graniczyło z cudem, podobnie jak przejście w nich po prostej linii narysowanej na podłodze. 

Czas spędzony w Naukobusie zdecydowanie nie należał do straconych. Dzieci i młodzież chętnie korzystali z eksponatów i uczyli się przez doświadczenie i zabawę. 

Po wystawie niektóre klasy udały się jeszcze na krótki spacer do rezerwatu orzecha wodnego w Pniowie, wzbogacając swoją wiedzę na temat środowiska przyrodniczego najbliższej okolicy. 

Serdecznie dziękujemy panu dyrektorowi Tadeuszowi Stopyrze oraz pani Wiesławie Kochan, która zorganizowała wizytę naukowców w Antoniowie za zaproszenie i gościnność.

Od kilku lat szkolny Dzień Rodziny staje się świętem całej lokalnej społeczności. Dzieje się tak za sprawą współpracy szkoły ze Stowarzyszeniem Wspierania Inicjatyw Lokalnych w Chwałowicach. W jej efekcie zamiast krótkiej szkolnej akademii, dla dzieci i rodziców przygotowujemy prawdziwe artystyczne i sportowe wydarzenie. 

Tegoroczny piknik rodzinny odbył się w niedzielę, 18 czerwca i choć pogoda trochę pokrzyżowała nam plany, należy go uznać za bardzo udany.

Po powitaniu wszystkich zebranych przez panią Wiolettę Maślach - dyrektorkę Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach i jednocześnie Prezeski Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Lokalnych, dzieci zaprezentowały bogaty program artystyczny. Maluszki z Punktu Przedszkolnego Jasia i Małgosi zaśpiewały dla rodziców piosenki i wyrecytowały wiersz, czym rozczuliły swoich rodziców. Podobny program zaprezentowali nasi zerówkowicze z młodszego oddziału przedszkolnego, którzy dla rodziców zaśpiewali i zatańczyli. Piękne piosenki o mamie i tacie przygotowali również starsi zerówkowicze i uczniowie klas I-II.

Grupa akrobatyczna wprawiła publiczność w osłupienie, prezentując swoje umiejętności w patriotycznym programie. O solidną dawkę zdrowego śmiechu zadbała natomiast nasza szkolna grupa kabaretowa, która zaprezentowała na scenie "Bajki dla niezbyt poważnych", wywołując salwy śmiechu publiczności. na koniec ludowy folklor pokazali tancerze z Sanowiślaczków. 

Po zakończeniu programu artystycznego przyszedł czas na zabawę i poczęstunek. Wszystkie dzieci, dzięki wsparciu finansowemu SWIL mogły korzystać do woli z atrakcji, a dzięki zaangażowaniu nauczycieli z malowania twarzy, balonowych cudów, warsztatów biżuteryjnych i ogromnych baniek mydlanych. Rodzice i pracownicy szkoły zadbali, by nikt nie bawił się z pustym żołądkiem. Na każdego uczestnika pikniku czekała kiełbaska z grilla, napoje i słodkości. 

Podczas imprez nie zabrakło również sportowych zmagań. Rodzice rozegrali mecz piłkarski przeciwko swoim dzieciom i przegrali 7 do 6 mimo pełnej poświęcenia walki. Błyskawiczna burza nie pozwoliła na zrealizowanie pozostałych punktów programu, ale część z nich udało się przeprowadzić następnego dnia w szkole. Poniedziałkowy mecz siatkarski nauczycieli z uczniami wzbudził mnóstwo pozytywnych emocji. Uczniowie i nauczyciele wspólnie kibicowali obu drużynom. Wynik był jednak bezlitośnie jednostronny - mecz zakończył się zwycięstwem uczniów 3:0.

Piknik rodzinny pod hasłem "Najlepsza drużyna to moja rodzina" pokazał jak zintegrowana i współpracująca jest nasza szkolna i lokalna społeczność. Rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły, członkowie SWIL i OSP w Chwałowicach wspólnie zadbali o jak najlepsze przygotowanie imprezy, jej ciekawy przebieg i o porządek po jej zakończeniu. 

W imieniu organizatorów serdecznie dziękujemy za pomoc każdemu, kto chociaż w najmniejszym stopniu przyczynił się do organizacji tegorocznego pikniku. 

Wszystkie dzieci, rodziców i członków lokalnej społeczności już dziś zapraszamy na przyszłoroczny piknik, który na pewno będzie równie pełen atrakcji. 

 

Tegoroczny Dzień Dziecka obchodzony był w naszej szkole pod znakiem gier i zabaw z różnych stron świata. Uczniowie z poszczególnych klas mieli przygotować gry i zabawy pochodzące z Filipin, Peru, Włoch, Polski, Sierra Leone, Tunezji i Austrii.

Każda klasa zapraszała do wspólnej zabawy swoich młodszych i starszych kolegów. Obok siebie w szranki stawali zerówkowicze z ósmoklasistami. Wszyscy świetnie się bawili. Między grami i zabawami można było pozwiedzać przygotowane stanowiska poświęcone wylosowanym państwom, ich kulturze, językowi i tradycji. Śmiałkowie mogli również spróbować szans w odpowiedziach na proste pytania dotyczące ciekawostek z danego kraju. Za dobrą odpowiedź na konkursowiczów czekały drobne smakołyki.

Jeżeli nawet ktoś nie czuł się na siłach i nie spróbował swoich szans w tych quizach, to i tak otrzymał słodkie „co nie co” ufundowane dla wszystkich dzieciaków starszych i młodszych przez właścicieli sklepu Groszek państwa Annę i Andrzeja Górniaków.

Dobrą zabawę zapewniły nie tylko konkurencje sportowe, ale również duża dawka humoru zagwarantowana przez uczniów należących do grupy teatralnej pod roboczą nazwą Kabaret „Masakra”.  Zaprezentowali oni na scenie GCK przedstawienie „Bajki dla niezbyt poważnych”, w trakcie którego wszyscy zdrowo się uśmiali.

Te kilka godzin spędzonych na miłej i wesołęj zabawie okazały się świetnym przerywnikiem w końcowym wyścigu po jak najlepsze oceny na świadectwie.

 

 

 

W czerwcu w naszej szkole odbyły się warsztaty Niepełnosprawni są wśród nas, które prowadzone były przez panią psycholog z poradni psychologiczno-pedagogicznej w Stalowej Woli. Warsztaty miały charakter cykliczny i dedykowane były dla najmłodszych uczniów, dlatego wzięły w nich udział dzieci z klas 0-3. Podczas pierwszego dnia warsztatów pani psycholog pracowała z dziećmi na temat osób niewidomych, drugie spotkanie poświęcone było osobom głuchym i niedosłyszącym, a trzecie osobom niepełnosprawnym ruchowo. 

Celem głównym organizowanych warsztatów było kształtowanie postawy empatii, tolerancji i zrozumienia dla osób niepełnosprawnych, poszerzanie świadomości uczestników na temat specyfiki funkcjonowania osób z różną niepełnosprawnością oraz adaptacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podczas zajęć uczniowie w zabawowej formie doświadczali przeżyć związanych z dysfunkcjami zmysłów lub narządów, zdobywali podstawową wiedzę dotyczącą sposobów uczenia się, pisania i czytania przez osoby niepełnosprawne oraz ich funkcjonowania emocjonalnego, społecznego i poznawczego, a także zapoznali się ze sprzętem rehabilitacyjnym i jego zastosowaniem w codziennym funkcjonowaniu osoby niepełnosprawnej. 

Oto krótka fotorelacja z przeprowadzonych zajęć: 

Maj w naszej szkole jest poświęcony postaci patrona, który właśnie w tym miesiącu obchodził swoje urodziny. Z tej okazji, 22 maja, odbyła się uroczysta akademia poświęcona Świętemu Janowi Pawłowi II. Cała uroczystość podzielona była na kilka części.

Na początku, po odśpiewaniu hymnu szkół Jana Pawła II, uczniowie klasy VIII, nasi przyszli absolwenci, przekazali opiekę nad szkolnym sztandarem kolegom z klasy VI. Dotychczasowy sztandarowy i dziewczęta z asysty pocztu, po trzech latach, niechętnie oddali opiekę swoim zastępcom (niektórzy z obserwatorów zauważyli nawet kręcącą się w oku łzę).

Następnym punktem była akademia pod hasłem "Karol Wojtyła - ukochany syn, brat, kolega, Sługa Boży", którą przygotowali uczniowie klasy IV. W tym roku bliżej przyjrzeliśmy się dzieciństwu i młodości Karola Wojtyły, czyli czasowi, który ukształtował przyszłego papieża. Uczniowie przedstawili najważniejsze fakty dotyczące tego okresu, zwracając szczególną uwagę na relacje panujące w rodzinie Wojtyłów.

W kolejnej części nastąpiło rozwiązanie VII Szkolnego Konkursu Wiedzy o Świętym Janie Pawle II zorganizowanego prze panią Agnieszkę Kuzdralińską-Dyl. Tematyką nawiązywał on do akademii przygotowanej przez czwartoklasistów. Uczniowie klas 0 - II przygotowywali prace plastyczne. Spośród 12 osób, komisja najwyżej oceniła:

Alicję Gąsiorowską - I miejsce,

Maję Rybak - II miejsce,

Sebastiana Dyl i Igora Brańskiego - III miejsce ex aequo

Dzieci ze starszych klas brały udział w konkursie wiedzy w dwóch kategoriach. Największą wiedzą na temat życia i pontyfikatu Świętego Jana Pawła II wykazali się w klasach III-V:

Mateusz Rudy, Joanna Jagiełło (I miejsce ex aequo), Lena Tys (II miejsce) i Michał Sowa (III miejsce)

W klasach VI-VIII: Kornelia Szeliga (I miejsce), Marcel Kozłowski (II miejsce) i Filip Gabrysiak (III miejsce).

Pozostali uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i słodkie upominki.

Na zakończenie uczniowie klasy IV zaprosili całą szkołę do wspólnego śpiewania. Razem wykonaliśmy dwa utwory "Kochamy Cię, Janie Pawle II" i "Bo nie zastąpi Ciebie nikt".

Tym pięknym, muzycznym akcentem zakończyliśmy nasze spotkanie.