„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam,  pozwól mi zrobić, a zrozumiem.” 

                                                                                                                                     Konfucjusz

Myślenie o edukacji zmienia się i dziś już głośno mówi się, że od tzw. kompetencji twardych, czyli wiedzy i umiejętności z poszczególnych dziedzin, ważniejsze w nowoczesnym społeczeństwie są kompetencję miękkie. Wśród nich wymienić należy umiejętność uczenia się przez całe życie, pracy w grupie, planowania, twórczego rozwiązywania problemów, samodzielność i odpowiedzialność.  Istnieją metody pracy z uczniami, które w jednym czasie pozwalają kształcić wszystkie wymienione kompetencje, nie zapominając jednocześnie o nabywaniu wiedzy. Jedną z takich metod jest praca projektowa. 

W naszej szkole, w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego, październik został ogłoszony miesiącem naukowym, a w związku z tym uczniowie poszczególnych klas pracowali nad zrealizowaniem różnorodnych projektów. 

Jeszcze we wrześniu przewodniczący klas podczas apelu miesięcznego wylosowali tematy projektów spośród propozycji przygotowanych przez nauczycieli.  Kolejnym etapem było zbieranie pomysłów i inspiracji oraz planowanie działań projektowych w taki sposób, by w pracę zaangażować wszystkich uczniów.

Trzeci etap to współpraca grupowa. Duży nacisk na tym etapie działań, szczególnie w klasach IV-VIII, położono na samodzielność i działanie zespołowe. Uczniowie podzieleni na grupy zajęli się przygotowaniem doświadczeń, rekwizytów, wystaw, makiet, zadań, quizów i eksperymentów. 

Trzeci tydzień października poświęcono natomiast na przygotowanie klasowych stanowisk na zaplanowany na 25 października I Szkolny Festiwal Naukowy, który miał być podsumowaniem i zwieńczeniem "Naukowego października" oraz okazją do zaprezentowania efektów kilkutygodniowej pracy.

Jak przebiegał festiwal?

Uczniowie zerówki pokazali starszym kolegom, czym jest sztuka i przedstawili swoje prace plastyczne oraz inscenizowany utwór muzyczny. 

Pierwszoklasiści mieli za zadanie zmierzyć się z królową nauk - matematyką. przygotowali wiele ciekawych łamigłówek i zadań matematycznych, pokazali, że matematyka jest wszędzie wokół nas i należy się z nią zaprzyjaźnić. Opowiedzieli również historię suma matematyka, podkreślając, że bez matematyki nie da się żyć. 

Klasa druga zaprosiła kolegów do świata języków. Przygotowała zadania i quizy, nauczyła wszystkich, jak brzmią proste zwroty w innych krajach, a także plątała kolegom języki na polskich łamańcach językowych i nie tylko.

Trzecioklasiści prezentowali temat "człowiek". który potraktowali bardzo szeroko i kreatywnie. Pokazali na schematach, jak zbudowany jest człowiek, zajęli się tematyką zdrowia, ruchu i odżywania, a nawet przedstawili, jak od czasów prehistorycznych do współczesności zmieniał się ubiór człowieka. 

Przed czwartoklasistami postawiono zadanie zaprezentowania tematu "flora". Uczniowie skupili się na wykonaniu wielkiej, trójwymiarowej makiety prezentującej rozwój rośliny, ale stworzyli również pomniejszony jej model z kloców Lego. Sprawdzali także, czy da się zmienić kolor kwiatu i popularyzowali wiedzę o roślinach chronionych w Polsce.

Piątoklasiści zaprosili wszystkich do świata fauny. Jako temat przewodni wybrali zwierzęta zagrożone wyginięciem. Przygotowali filmiki prezentujące wybrane zwierzęta, quizy, gry i zabawy oraz zachęcali do czytania książek o zwierzętach poprzez stworzenie wystawy. W przygotowaniu swojego stoiska użyli nawet drukarki 3D.

Uczniowie klasy szóstej zajęli się tematem wody. Stworzyli makietę obiegu wody w przyrodzie oraz własnej roboty filtr do wody, pokazali na plakatach zasadę filtracji oraz właściwości wody. Dużo miejsca podczas swojej prezentacji poświęcili na eksperymenty z wodą w roli głównej. Zapewnili też rozrywkę kolegom, przygotowując pytania na kole fortuny i popularyzowali wiedzę o wodzie i jej oszczędzaniu. Każdy chętny mógł również skosztować wód mineralnych z różnych źródeł leczniczych. 

Tematem, którym zajmowała się klasa siódma, była historia. Uczniowie zaprezentowali wystawę dawnych sprzętów, numizmaty oraz przygotowali prezentację na temat ulubionego okresu z historii Polski. Kolegów zapraszali do wspólnej zabawy w grach historycznych. 

Ósmoklasiści natomiast przygotowali projekt dotyczący kosmosu, w którym przybliżyli kolegom zagadnienia dotyczące układu słonecznego, faz księżyca, warstw atmosfery i gwiazdozbiorów. 

Po prezentacjach poszczególnych klas przyszedł czas na swobodne zwiedzanie stanowisk i eksplorowanie ekspozycji.

I Szkolny Festiwal Naukowy okazał się doskonałym pomysłem. Oddanie inicjatywy uczniom było po prostu strzałem w dziesiątkę. Uczniowie z zapałem przygotowywali swoje projekty i z równie wielkim zaciekawieniem eksplorowali stoiska kolegów i koleżanek. Festiwal pochłonął uczniów i nauczycieli bez reszty.

Zaproponowane uczniom działanie pozwoliło im uwolnić pokłady kreatywności, aktywności i motywacji wewnętrznej  (uczniowie nie otrzymywali żadnych ocen za swoją pracę), bez których nie jest możliwa skuteczna edukacja. Dla uczniów festiwal był atrakcyjnym wydarzeniem umożliwiającym im zaprezentowanie swoich możliwości, a dla nauczycieli okazją do przemycenia ogromnych dawek wiedzy z różnych dziedzin, kształcenia tak ważnych w życiu kompetencji miękkich i pobudzania uczniów do twórczego działania.

Z całą pewnością Szkolny Festiwal Naukowy stanie się stałym punktem w kalendarzu naszych szkolnych wydarzeń. 

Pierwszoklasiści zostali w piątek oficjalnie przyjęci do grona uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II.

Uczniowie klasy pierwszej przygotowywali się przez cały miesiąc do najważniejszej dla nich uroczystości - pasowania. Razem ze swoją wychowawczynią, panią Ewą Kozłowską, przygotowali piękny występ, w którym opowiedzieli historię pewnej szkolnej przygody wróbelka Elemelka. Pierwszaki słyną ze swoich talentów aktorskich, więc występ był ucztą dla ucha i oka. Przy okazji wszyscy uczniowie mogli przenieść się w czasie i zobaczyć, jak mogła wyglądać szkoła ich dziadków. Po części artystycznej nikt już nie miał wątpliwości, że miano Uczniów przez duże U pierwszakom się po prostu należy. 
Dzieci złożyły ślubowanie na sztandar i obiecały dawać z siebie wszystko, by wyrosnąć na mądrych, świadomych i empatycznych absolwentów naszej szkoły. 

Oficjalnego pasowania pierwszoklasistów dokonał pan Jan Pyrkosz - Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem. Pani dyrektor Wioletta Maślach pasowała natomiast przedszkolaków z najmłodszej grupy, którzy tego dnia pięknym występem również udowodnili, że zasłużyli na ten zaszczyt. Wszystkie dzieci otrzymały od pana wójta pamiątkowe medale, a małe, słodkie co nie co wręczyła im pani Joanna Dudzińska - inspektor do spraw oświaty w naszej gminie. 

W przygotowanie uroczystości zaangażowali się również uczniowie starszych klas. Drugoklasiści przygotowali dla pierwszaków upominki i razem z kolegami z klasy trzeciej opowiedzieli piosenką o szkolnych niespodziankach, które mogą spotkać każdego ucznia. Prowadzeniem akademii zajęła się Hania Martowicz z klasy piątej, a obsługą techniczną Kevin Chciuk z klasy szóstej. Siódmoklasiści i ósmoklasiści służyli natomiast przy sztandarze. Pasowanie na ucznia było więc, jak widać, wydarzeniem ważnym dla całej społeczności szkolnej. 

Serdecznie gratulujemy pierwszoklasistom oraz przedszkolakom, dla których występ przed tak licznie zgromadzoną publicznością był pierwszym w ich życiu. 
Wszystkie zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na szkolnym profilu w aplikacji Facebook, a poniżej kilka fotografii z ważnych momentów uroczystości. 

 

Pierwszoklasiści we wrześniu zaczęli swoją przygodę ze szkołą i od razu pracowali na pełnych obrotach. Wrzesień i październik był dla nich bardzo intensywnym czasem. Spójrzmy, jak to wyglądało.

We wrześniu uczniowie klasy pierwszej odwiedzili Izbę Regionalną Antoniowie, gdzie zrealizowali ścieżkę zwiedzania zatytułowaną "W domu pradziadków". Dyrektor Gmninnego Centrum Kultury w Radomyślu nad Sanem - pani Teresa Lachowska, opowiedziała dzieciom, jak dawniej piekło się chleb, do czego służyły zabytkowe narzędzia stolarskie i kowalskie oraz jak wyglądała kiedyś szkoła. Dzieci z zainteresowaniem oglądały i wypróbowywały wszystkie pokazane sprzęty. Izba Regionalna w Antoniowie okazała się dla nich bardzo ciekawym miejscem i swoistym wehikułem czasu. 

Tego samego dnia pierwszoklasiści świętowali również Dzień Chłopaka i uczestniczyli w szkolnej akcji z okazji tego święta, ubierając się na niebiesko. 

Początkiem października pierwszoklasiści wzięli udział w Nocy Bibliotek, gdzie nie tylko brali udział w konkursach czytelniczych, ale również prezentowali swoje talenty, a jest ich, daję słowo, całe mnóstwo.  

Spośród 16 uczestników VI Gminnego Konkursu "Postać z bajki" aż 14 to uczniowie naszej pierwszej klasy. Kilkoro z nich nagrodzono miejscami na podium za piękne przebrania i prezentacje wybranych bohaterów bajek. 

I miejsce zdobyli ex aequo Mikołaj Bęc i Izabela Tworek. Mikołaj wcielił się w rolę Stefka Burczymuchy ze znanego wiersza dla dzieci, a Iza zaprezentowała postać Królewny Śnieżki. III miejsce zdobyli ex aequo Alicja Gąsiorowska i Igor Brański. 

 

W konkursie plastycznym pierwszoklasiści również zostali nagrodzeni. Pierwsze miejsce przypadło Agatce Wydrze,  trzecie Igorowi Brańskiemu, a drugie miejsce całej klasie za pracę zbiorową.

W czasie Nocy Bibliotek można było również obejrzeć występ Sanowiślaczków, wśród których tańczą uczniowie klasy pierwszej oraz występy akrobatyczne, w których swoje umiejętności prezentuje Izabela Tworek.

 

W nagrodę za stuprocentowy udział uczniów w konkursie na "Postać z bajki", Biblioteka Publiczna w Chwałowicach zaprosiła pierwszoklasistów na wycieczkę do Krakowa. 

Wycieczka odbyła się 11 października i wzięli w niej udział wszyscy uczniowie klasy wraz z wychowawczynią - panią Ewą Kozłowską. Wśród uczestników wycieczki byli też starsi uczniowie nagrodzeni w innych konkursach organizowanych przez bibliotekę. 

Pierwszoklasiści zwiedzili Wawel, spotkali się ze smokiem, obejrzeli Kraków z punktu widokowego i odwiedzili Łagiewniki, gdzie zjedli pyszny obiad. 

To nie jedyna wycieczka, w jakiej uczestniczyły pierwszaki. Tydzień przed wizytą w Grodzie Kraka, uczniowie klas I-III odwiedzili Rzeszów, by tam móc obejrzeć spektakl w Teatrze "Maska". Było naprawdę niezwykłe wydarzenie, co można dostrzec na zdjęciach.

Kolejne dwa tygodnie nauki upłynęły pierwszakom na przygotowaniach do niezwykle ważnego wydarzenia - uroczystości pasowania, ale o tym napiszemy w osobnym artykule. 

 

Bardzo cieszymy się wszystkimi sukcesami naszych uczniów i lubimy je wspólnie celebrować, dlatego podczas poniedziałkowego apelu, oprócz ogłoszenia wyników wyborów do Rady Samorządu Uczniowskiego, świętowaliśmy wysokie miejsca w konkursach i zawodach zdobyte przez naszych uczniów we wrześniu i październiku. Skala sukcesu przerosła nawet nasze oczekiwania, bo zdobywcy wysokich miejsc w artystycznych i sportowych rywalizacjach ledwo zmieścili się w kadrze. 
Serdecznie im gratulujemy i doceniamy ich chęci, pracę oraz to, jak godnie nas reprezentowali. 

A jakie to były sukcesy? Zacznijmy od sportowych laurów

Emil Burda, uczeń klasy III, którego pasją są między innymi sporty walki, uczestniczył 15 października w zawodach Pucharu Podkarpacia w Karate Kyokushin, podczas którego zdobył II miejsce w kategorii Kumite, czyli w walce. To wielki sukces, zważywszy na to, że na starcie stanęło ponad 200 zawodników reprezentujących kluby z Przemyśla, Mielca, Leska, Sanoka, Dębicy, Krosna, Gorzyc, Brzozowa, Kańczugi, Leżajska i Brzostka. Rywalizowały dzieci i młodzież z roczników 2004-2014 w 5 kategoriach wagowych chłopców i 5 kategoriach wagowych dziewcząt. 

Wcześniej, we wrześniu, uczniowie naszej szkoły uczestniczyli najpierw w Indywidualnych Mistrzostwach Młodzieży Szkolnej SZS w Lekkiej Atletyce organizowanych w Stalowej Woli, a następnie w etapie wojewódzkim tych zawodów. 

Marcel Kozłowski, ósmoklasista, zdobył II miejsce w powiecie oraz zakwalifikował się do rywalizacji wojewódzkiej w biegu na 100m chłopców.

Miłosz Polit, uczeń klasy ósmej, w tej samej kategorii osiągnął trzeci wynik w powiecie i wziął udział w zawodach wojewódzkich w Kolbuszowej. 

Adrian Polit, również ósmoklasista, zajął III miejsce w biegu na 300m, a szóstoklasista Dawid Mauer osiągnął trzeci wynik w powiecie w rzucie piłeczką palantową. 

W zawodach w Stalowej Woli naszą szkołę reprezentowało 17 sportowców z klas IV-VIII. 

Nie zabrakło tez sukcesów artystycznych. Nasi uczniowie brali udział w czterech konkursach organizowanych przez Gminne Centrum Kultury w Chwałowicach.

W konkursie na przebranie i prezentację ulubionej postaci z bajki (VI Powiatowy Konkurs "Postać z bajki") udział wzięło piętnaścioro najmłodszych uczniów. 

Miejsce I zajęli ex aequo Mikołaj Bęc, Izabela Tworek z klasy I.
Miejsce II zajął trzecioklasista Szymon Ryba
Miejsce III przypadło ex aequo Alicji Gąsiorowskiej i Igorowi Brańskiemu z klasy I. 
 
 
Sukcesami możemy pochwalić się również w Powiatowym Konkursie Plastycznym „Moja ulubiona postać z bajki- II edycja”.
W I kategorii wiekowej I miejsce zajęła Agatka Wydra z klasy I za pracę indywidualną oraz Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi za pracę grupową. 
II miejsce zajęła klasa I.
W kategorii II (klasy II-IV) II miejsce zdobyła Maja Kata z klasy II, a III miejsce przypadło Idze Pelc. 
Nagrodę specjalną Dyrektora GCK otrzymali Lena Rudy i Mateusz Rudy.
 
 
W kategorii III (klasy V-VIII) I miejsce zdobyli Dawid Zarzycki  i Filip Gabrysiak z klasy VI,II miejsce przyznano szóstoklasistce Aleksandrze Buławie, a  III miejsce przypadło Lenie Tys z klasy V. 
 
 
W Gminnym konkursie plastycznym „Dary jesieni” wyróżnieni zostali:
W kategorii I - Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi w Chwałowicach otrzymał I miejsce, a II miejsce przypadło Oddziałowi Przedszkolnemu Jasia i Małgosi (zeróweczka młodsza).
W kategorii II zdobywcą I miejsca został Cezary Rybak z klasy IV, a II miejsce przypadło pierwszoklasiście Dominikowi Mazurkowi. III miejsce jury przyznało Marcelinie Dyl z klasy IV. 
W kategorii III na wszystkich stopniach podium uplasowali się nasi uczniowie. I miejsce ex aequo przyznano Norbertowi Kamińskiemu i Aleksandrze Buławie z klasy VI, II miejsce otrzymała Daria Pędrak z klasy siódmej, a jej kolega, siódmoklasista Gabriel Zakościelny został nagrodzony III miejscem. 
 
 
I miejsce w konkursie literackim "Książka z imieniem w tytule" zdobyła drugoklasistka Wiktoria Kozińska, która znalazła aż 305 utworów z imieniem w tytule.

Gratulujemy wszystkim dzieciakom ich sukcesów i czekamy na kolejną dawkę!
 
 
 
 

W niedzielę, 16 października 2022 roku, uczniowie oraz nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej Mszy Świętej. Powodem tego spotkania były obchody XXII Dnia Papieskiego, w tym roku odbywające się pod hasłem "Blask Prawdy” (Veritatis Splendor). Są to pierwsze słowa i zarazem tytuł dziesiątej encykliki papieża Jana Pawła II ogłoszonej 6 sierpnia 1993 r. Głównym przesłaniem wspomnianego dokumentu jest przypomnienie nauczania moralnego Kościoła w odniesieniu do różnych dziedzin naszego  życia, w których jest ono również obecnie podważane i zniekształcane.

Podczas Mszy Świętej, w obecności sztandaru szkoły, uczniowie licznie służyli jako liturgiczna służba ołtarza oraz zadbali o oprawę wokalną. Po nabożeństwie zaprezentowano krótki montaż słowno-muzyczny, podczas którego uczniowie klasy V, VI i VII przypomnieli postać świętego Jana Pawła II oraz jego naukę. Wspaniały śpiew oraz piękne i wartościowe słowa  naszego patrona wywarły na wszystkich obecnych wyjątkowe wrażanie.

Wszyscy mamy nadzieję, że przesłanie naszego patrona, zawarte między innymi we wspomnianej encyklice, pozostanie w naszej pamięci i stanie się dla nas życiowym drogowskazem.

W dniu 18 października odwiedził naszą szkołę podróżnik, pan Maciej Kras, z Grupy Trzask, która organizuje Spotkania z podróżnikiem. Grupa Trzask to grupa osób ciekawych świata, którzy do tej pory zwiedzili między innymi: Norwegię, Indie, Iran, Tajlandię, Kambodżę, Wietnam, Laos, Meksyk, Chiny, Peru, RPA, Japonię, Namibię…

Dzięki uprzejmości pani Dyrektor Teresy Lachowskiej spotkanie odbyło się na auli w Gminnym Centrum Kultury.

W prezentacji udział wzięli uczniowie klas 0-8. Pan podróżnik opowiadał tym razem o Namibii, państwie leżącym w południowo-zachodniej Afryce, nad Oceanem Atlantyckim. Dzieci słuchały z zaciekawieniem o wszystkich ciekawostkach dotyczących namibijskiego świata zwierząt i ludzi. Usłyszeliśmy na temat guźców, gepardów, żyraf, zebr oraz słoni, które jak się okazuje nie lubią widoku samochodów. Pan Maciej opowiedział i pokazał nam na zdjęciach i filmikach jak żyją Buszmeni. Mogliśmy zobaczyć w jaki sposób rozpalają ogień i z czego wykonują strzały. Dowiedzieliśmy się również, że północno-zachodnią część Namibii zamieszkuje plemię Himba, których znakiem rozpoznawczym jest czerwień. Kolor czerwony nadaje pokruszona czerwona ochra, czyli zwietrzelina skalna.

Nasi uczniowie mieli możliwość zobaczyć jak wygląda namibijska szkoła, do której uczęszczają dzieci, które jak się okazuje, tylko w szkole mogą otrzymać jedyny w tym dniu posiłek. 

Prezentacja była bardzo ciekawa. Wszyscy uczestnicy byli zadowoleni i bogatsi w wiedzę na temat Afryki.
Poniżej kilka zdjęć ze spotkania.

 

Za nami już prawie dwa miesiące nauki, ale warto wspomnieć o tym, że nasza szkoła oficjalnie została przyjęta do programu SP! SERCE i POMOC. Jest to autorski projekt Podkarpackiego Kuratora Oświaty, którego partnerami są dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie i rodzice ze szkół podstawowych województwa podkarpackiego. W ramach realizacji tego projektu nasza szkoła podjęła szereg autorskich i innowacyjnych działań, które mają ułatwić uczniom klasy czwartej przejście na wyższy etap edukacyjny i związane z nim wymagania, celem wyeliminowania niepowodzeń szkolnych. Podjęte działania mają wspomagać każdą przyszłą klasę trzecią i czwartą.

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie z podróżnikiem Grupy Trzask w najbliższy wtorek tj. 18 października 2022r.