13 kwietnia, w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Gminnym Konkursie pn. "Katyń 1940 r.", którego pomysłodawcą i honorowym patronem był Wójt Gminy Radomyśl nad Sanem, pan Jan Pyrkosz. 
Konkurs został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Radomyślu nad Sanem i składał się z dwóch części - plastycznej i historycznej. Pierwszy etap konkursu polegał na przygotowaniu plakatu lub ilustracji dotyczącej Zbrodni Katyńskiej, drugi etap to konkurs wiedzy, w którym uczestnicy musieli wykazać się znajomością faktów historycznych dotyczących wydarzeń związanych ze Zbrodnią Katyńską, również w wymiarze regionalnym poprzez upamiętnienie Katyńczyków pochodzących z terenu gminy Radomyśl nad Sanem. Spośród uczniów naszej szkoły czworo zdecydowało się na przygotowanie pracy plastycznej, w etapie historycznym udział wzięło dziesięcioro uczniów z klasy szóstej i klasy ósmej. 

Serdecznie gratulujemy Aleksandrze Kozioł, która zdobyła wyróżnienie w konkursie plastycznym. W konkursie wiedzy naszym uczniom nie udało się zdobyć laurów, ale uplasowali się tuż za podium, wykazując się dużą wiedzą historyczną. 

Dla każdego uczestnika dzisiejszego wydarzenia, konkurs był okazją do pogłębienia swojej wiedzy na temat II wojny światowej i niezwykle bolesnej karty historii, którą zajmuje Zbrodnia Katyńska. Możliwość upamiętnienia jej ofiar mieli również pozostali uczniowie szkoły, którzy wraz z dyrekcją i nauczycielami oraz przedstawicielami władz samorządowych wzięli udział w złożeniu kwiatów pod tablicą upamiętniającą Tadeusza Kirchnera - urodzonego w Chwałowicach majora Wojska Polskiego, który jest jedną z 21 857 ofiar Zbrodni Katyńskiej i spoczywa w Charkowie.