Od 2017 roku uczniowie naszej szkoły - najpierw gimnazjaliści, później uczniowie najstarszych klas szkoły podstawowej, uczestniczą w Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej organizowanym przez Społeczną Szkołę Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Stalowej Woli. Tegoroczni uczestnicy, podobnie jak ich koleżanki w poprzednich latach, nie zawiedli i zakończyli rywalizację na najwyższym miejscu podium. 

Kacper Rybak i Jan Kuśmierz powtórzyli sukces koleżanek z 2018 oraz 2019 roku i  zdobyli I miejsce w VII Powiatowym Konkursie Wiedzy o Armii Krajowej, wykazując się rozległą wiedzą historyczną na temat działalności Armii Krajowej oraz dziejów lokalnej placówki Kedywu AK w Stalowej Woli - Rozwadowie. Chłopcy doskonale poradzili sobie z obiema częściami testu konkursowego, wyprzedzając rywali o kilkanaście punktów.

Konkurs, w którym uczestniczyli nasi uczniowie obejmował swoim zakresem historię II wojny światowej ze szczególnym uwzględnieniem powstania i działalności największej organizacji zbrojnej, jaką była Armia Krajowa oraz historii regionalnej skupionej wokół życiorysów lokalnych bohaterów AK. Uczestnicy mieli również za zadanie wykazać się znajomością szczegółów akcji zbrojnych prowadzonych w czasie wojny w naszym regionie oraz historii najsłynniejszej ucieczki więźniów z obozu koncentracyjnego Auschwitz. W sumie Kacper i Janek zapoznali się z kilkuset stronami materiałów edukacyjnych, które, jak widać, świetnie poznali. 

Sam konkurs, rewelacyjnie przygotowany i poprowadzony przez p. Jolantę Topólską i Barbarę Burak był okazją do kolejnego pogłębienia wiedzy dzięki możliwości spotkania z pasjonatami historii, potomkami jej naocznych światków. Uczestnicy konkursu wysłuchali opowieści pana Zbigniewa Markuta - Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koła Obwodu Nisko - Stalowa Wola oraz pana Tadeusza Puchalskiego - którego ojciec przedstawił w książce "Partyzanci Ojca Jana" regionalnych działaczy partyzantki. 

W tegorocznej edycji konkursu udział wzięło 6 drużyn z terenu powiatu stalowowolskiego. II miejsce wywalczyli uczniowie szkoły podstawowej w Lipie, a III miejsce przypadło gospodarzom ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 1. Gratulujemy naszym współzawodnikom i dziękujemy za wysoki poziom rywalizacji. 

Kacprowi i Jankowi życzymy, żeby zwycięstwo w konkursie było początkiem pasma dalszych sukcesów! 
Gratulujemy!