Komunikat
Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach
z dnia 24 stycznia 2022 r.

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach
w Publicznej Szkole Podstawowej  im. Jana Pawła II w Chwałowicach
w okresie od 24 stycznia 2022 r. do 28 stycznia 2022 r.

Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną zagrażającą zdrowiu uczniów i pracowników naszej szkoły na podstawie § 18 ust. 2a i 2c Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1604) w związku z opinią Sanepidu i po uzyskaniu zgodny Organu Prowadzącego, zawieszam zajęcia stacjonarne w okresie od 24 stycznia 2022 r. do dnia 28 stycznia 2022 r. dla Oddziału Przedszkolnego oraz klas I – VIII.

W związku z powyższym, na podstawie § 2 ust. 1 Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. 2021 poz. 982 z póź. zm.) zawieszone zajęcia będą realizowane z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Wszystkie zajęcia realizowane będą zgodnie z planem zajęć stacjonarnych z wykorzystaniem aplikacji ZOOM.

Wioletta Maślach

Dyrektor PSP w Chwałowicach