Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, działając na podstawie § 18 ust. 2a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, w związku z którą zdrowie uczniów może być zagrożone, informuje o zawieszeniu zajęć.

Zawieszenie zajęć ma dotyczyć:

  • klasy IV, V i VII na okres od dnia 20.01.2022 r. do dnia 21.01.2022 r., w zakresie wszystkich zajęć,
  • oddział przedszkolny i klasa VI na okres od dnia 20.01.2022 r. do dnia 24.01.2022 r., w zakresie wszystkich zajęć

 W okresie zawieszenia zajęć zadania przewidziane przepisami prawa oświatowego będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, tj. aplikacji ZOOM.