Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (Dz. U. z 2021 r. poz. 2301) od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia stacjonarne zostają zawieszone. Zajęcia lekcyjne będą odbywać się z wykorzystaniem metod i technik nauczania na odległość (nauczanie zdalne).

Możliwość prowadzenia zajęć świetlicowych dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Uczniom klas I-III, których rodzice nie są w stanie zapewnić opieki, dyrektor – na wniosek rodzica – umożliwia opiekę świetlicową. 

Dyrektor szkoły umożliwia dzieciom objętym tą opieką realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny Jasia i Małgosi 

Oddział Przedszkolny i Punkt Przedszkolny pracują bez zmian, w określonym reżimie sanitarnym. Wyjątkiem jest 24.12.2021 r. - jest to dzień wolny od zajęć w Punkcie Przedszkolnym Jasia i Małgosi.

Konsultacje w szkołach dla uczniów przygotowujących się do egzaminów

Na terenie szkoły można organizować konsultacje indywidualne, grupowe dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty. Korzystanie z konsultacji jest dobrowolne. 

Organizacja konsultacji jest uzależniona od potrzeb uczniów, a także warunków pracy szkoły.

Zajęcia wspomagające

W dniach 20-22 grudnia 2021 r. można organizować w szkole zajęcia wspomagające.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami szkoły mogły organizować zajęcia wspomagające od września do 22 grudnia br. W związku z planowanym wprowadzeniem czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zaproponowano pozostawienie możliwości organizacji w szkole w dniach 20-22 grudnia 2021 r. zajęć wspomagających. 

Przerwa świąteczna bez zmian

Nie zmienia się termin zimowej przerwy świątecznej zaplanowanej na okres od 23 do 31 grudnia 2021 r. Oznacza to, że przez 3 dni poprzedzające święta, od 20 do 22 grudnia, a także w okresie po świętach – 4 dni robocze (3-5 i 7 stycznia) – nauka będzie odbywała się w sposób zdalny. 

Po 9 stycznia 2022 r. nastąpi powrót do stacjonarnego nauczania.