Chwałowice, 12.10.2021 r.

Protokół Komisji Wyborczej

Wybory Rady Samorządu Uczniowskiego

Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach

 

               Komisja Wyborcza do spraw przeprowadzenia wyborów w składzie: Kacper Głowacz, Amelia Hołody, Wiktoria Olech, Hubert Węska, przeprowadziła głosowanie na przewodniczącego, zastępcę oraz skarbnika Samorządu Uczniowskiego, a następnie przekazała Komisji Wyborczej do spraw ustalenia wyników głosowania urnę wyborczą z oddanymi głosami, niewykorzystane karty do głosowania oraz listy osób uprawnionych do głosowania.

               Komisja  Wyborcza do spraw ustalenia wyników głosowania w składzie:

Aleksandra Buława                                    Dominika Dyl

Maja Tworek                                             Hanna Dudek

Aleksandra Kozioł                                      Bartłomiej Molga

Michał Polit                                               Kevin Chciuk

Dawid Mauer                                             Bartłomiej Buława

dokonała sprawdzenia dokumentów, przeliczenia głosów oraz niewykorzystanych kart do głosowania i ustaliła, co następuje:

               W wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach udział wzięło 104 wyborców, spośród 126 uprawnionych do głosowania. Komisja Wyborcza wydała 104 karty do głosowania.

               Z urny wyborczej wyciągnięto 104 karty do głosowania, z których 103 stanowiły głosy ważne.

               Po podliczeniu głosów ustalono wynik głosowania.

               Przewodniczącym Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwałowicach w roku szkolnym 2021/2022 został Igor Pelc – uczeń klasy ósmej, zdobywając 43 głosy.

               Zastępczynią Przewodniczącego została Anna Wojewoda – uczennica klasy ósmej, która zebrała 12 głosów.

               Skarbniczką Samorządu Uczniowskiego została Hanna Martowicz – uczennica klasy czwartej – otrzymując 9 głosów.

               Pozostali kandydaci zdobyli łącznie 39 głosów i zostali oddelegowani do pracy w Radzie Samorządu Uczniowskiego w charakterze członków.

 

 

Opiekun Samorządu Uczniowskiego                                                                    Komisja Wyborcza

Agnieszka Martowicz