Od 18 maja br.

  • możliwość przywrócenia, za zgodą rodziców, prowadzenia bezpośrednich zajęć rewalidacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych


Od 25 maja br.

  • możliwość przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I – III

W okresie od 25 maja do 7 czerwca nadal będzie obowiązek realizowania podstawy programowej zarówno dla uczniów, których rodzice i opiekunowie zdecydują się na posłanie swoich dzieci do szkół, jak i dla uczniów pozostających w domach. Nadal będą prowadzone zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

  • możliwość korzystania z konsultacji przez uczniów klasy VIII ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z j. polskiego, matematyki i j. angielskiego na terenie szkoły.

Od 1 czerwca br.

  • możliwość korzystania z konsultacji przez wszystkich uczniów ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły.